Izvrsni (top) stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom nude potporu.

  • strukturni fondovi
  • Leonardo da Vinci-projekti
  • regionalni razvojni projekti
  • IPA-projekti
  • projekti Svjetske banke